Please wait...

가나다 라디오
연출 : 김종영 PD 진행: 박주언 아나운서 작가 : 홍서율
2023.12.26(화) 선곡표
 • 김PD
 • 댓글 : 0
 • 조회 : 313
 • Print
 • 작성일 : 12-26

1부

이수영 - 두근두근

UP - 1024

가호 - 시작 (teehchen님)

고유진 - 걸음이 느린 아이


2부

포지션 - I Love You

이승열 - 날아 (맹꽁맹꽁님)

김성호 - 웃는 여잔 다 이뻐 (pretty님)

채리 - 우리의 사랑을 담을 수 있었다면

 • 0
 • 0
 • 번호 제목 글쓴이 날짜 조회수
  1314 2024.1.5(금) 선곡표 김PD 01-05 611
  1313 2024.1.4(목) 선곡표 김PD 01-04 360
  1312 2024.1.3(수) 선곡표 김PD 01-03 403
  1311 2024.1.2(화) 선곡표 김PD 01-02 307
  1310 2024.1.1(월) 선곡표 김PD 01-02 520
  1309 2023.12.31(일) 선곡표 김PD 01-02 404
  1308 2023.12.30(토) 선곡표 김PD 01-02 359
  1307 2023.12.29(금) 선곡표 김PD 12-29 396
  1306 2023.12.28(목) 선곡표 김PD 12-29 365
  1305 2023.12.27(수) 선곡표 김PD 12-27 524
  1304 2023.12.26(화) 선곡표 김PD 12-26 314
  1303 2023.12.25(월) 선곡표 김PD 12-26 306
  1302 2023.12.24(일) 선곡표 김PD 12-26 361
  1301 2023.12.23(토) 선곡표 김PD 12-26 466
  1300 2023.12.22(금) 선곡표 김PD 12-22 493
  1299 2023.12.21(목) 선곡표 김PD 12-21 367
  1298 2023.12.20(수) 선곡표 김PD 12-20 422
  1297 2023.12.19(화) 선곡표 김PD 12-19 379
  1296 2023.12.18(월) 선곡표 김PD 12-18 406
  1295 2023.12.17(일) 선곡표 김PD 12-18 338
  전체목록